Home / Vocea / România la Salonul Internațional de Carte – Torino 2014

România la Salonul Internațional de Carte – Torino 2014

LOCANDINA Romania salone del libro2014-page-001

 

COMUNICAT DE PRES?

România la cea de-a XXVII-a edi?ie a Salonului Interna?ional de Carte de la Torino

(8-12 mai 2014)

În perioada 8-12 mai 2014 va avea loc cea de-a XXVII-a edi?ie a Salonului Interna?ional de Carte de la Torino. Tema edi?iei din acest an este Il Bene/ Binele, iar ?ara invitat? de onore este Sfântul Scaun.

Pentru al ?aselea an consecutiv, Institutul Cultural Român prin Centrul Na?ional al C?r?ii ?i Institutului Român de Cultur? ?i Cercetare Umanistic? de la Vene?ia, organizeaz? participarea ??rii noastre la cea mai important? manifestare de profil din Italia cu un stand na?ional cu tema Segnali positivi: La Romania al Salone del Libro 2014/Semnale pozitive: România la Salonul de Carte 2014.

Standul României, cu o suprafa?? de 70 metri p?tra?i, va fi realizat dup? un concept inspirat de tema principal? a edi?iei din acest an a Salonului. Situat în Pavilionul 3 R06-S05, Standul României va cuprinde: un spa?iu dedicat vânz?rii de carte, organizat cu sprijinul Grupului Librarium;un spa?iu destinat evenimentelor literare care vor avea loc în cadul Standului României;o cabin? radio care va g?zdui echipa Radio Torino International unul dintre parteneri media ai particip?rii României la Salonul de Carte?i un punct de informare turistic? organizat în parteneriat cu Biroul Na?ional de Turism al României în Italia.

Pe parcursul celor cinci zile, atât la Standul României, cât ?i în alte s?li din cadrul Salonului vor fi organizate manifest?ri care au scopul de a promova rela?iile bilaterale în domeniile literatur?, traduceri ?i politici editoriale. De asemenea se dore?te stimularea interesului speciali?tilor, editorilor ?i traduc?torilor pentru literatura român?, contactele directe între scriitorii invita?i ?i publicul larg, precum ?i p?strarea leg?turii comunit??ii române?ti cu valorile culturale ale ??rii de origine. Astfel, manifest?rile organizate de Institutul Român de Cultur? ?i Cercetare Umanistic? de la Vene?ia pe parcursul desf??ur?rii Salonului Interna?ional de Carte de la Torino vor reuni peste 50 de invita?i: scriitori români, români?ti, traduc?tori de literatur? român? în limba italian?, istorici, jurnali?ti ?i reprezentan?i ai unor edituri italiene.

Cei peste 50 de invita?i, români ?i italieni la aceast? edi?ie a Salonului apar?in unor domenii variate, reprezentative pentru profilul manifest?rii: scriitori, traduc?tori, jurnali?ti culturali, editori, critici literari, profesori, români?ti (a se vedea în Anex? programul evenimentelor literare).

Organizarea anual? a prezen?ei României la Salonul Interna?ional de Carte de la Torino se înscrie în strategia Institutului Român de Cultur? ?i Cercetare Umanistic? de la Vene?ia privind promovarea literaturii române în Italia.

Parteneri: Salonul Interna?ional de Carte de la Torino, Biroul Na?ional de Turism al României în Italia, Centrul Cultural Italo-Român din Milano ?i Grupul Librarium.

Parteneri media: Radio Torino International; Ziarul „Ora României”, Ziarul Vocea, Ziarul Actualitatea Magazin ?i Revista „Orizonturi culturale italo-române”.

Responsabili proiect: Mihai Stan ?i Corina B?deli??

Tel. +39.041.5242309; mail: mihai.stan@icr.ro; corina.badelita@icr.ro

INSTITUTUL ROMÂN DE CULTUR? ?I CERCETARE UMANISTIC? DE LA VENE?IA

ROMÂNIA LA SALONUL INTERNA?IONAL DE CARTE DE LA TORINO 2014

Program evenimente literare

Joi 8 mai

Ora 12:30 – Arena Bookstock

Europa la 16 ani. Tangram

Întâlnire cu Vasile Ernu

Paticip?: Andrea Bajani ?i tinerii din grup

Organizat de Salonul de Carte de la Torino

Ora 14.00-15.00 – Spazio Autori

Descoperirea României

Prezentarea albumului fotografic La Romania. Le orme del tempo de Marco Sitran (Heliar Books)

Împreun? cu autorul particip? Ioana Podosu ?i Donatella Sasso

În colaborare cu Biroul Na?ional pentru Turism al României de la Roma

Ora 16.00-17.00 – Sala Avorio

Classici ai literaturii române: Emil M. Cioran ?i Benjamin Fondane Fundoianu

Despre Emil M. Cioran, Il nulla. Lettere a Marin Mincu (1987-1989),edi?ie îngrijit? ?i traducere de Giovanni Rotiroti ?i Emil M. Cioran, L’intellettuale senza patria, edi?ie îngrijit? de Antonio Di Gennaro (Mimesis) ?i despre Benjamin Fondane Fundoianu, Vedute, edi?ie îngrijit? de Giovanni Rotiroti ?i Irma Carannante, traducere ?i note de Irma arannante (Joker)

Particip?: Irma Carannante ?i Giovanni Rotiroti

Vineri 9 mai

Ora 11.00-12.30 – Standul României

Eterna reîntoarcere la Mircea Eliade

Despre Mircea Eliade.Le forme della Tradizione e del Sacro, edi?ie îngrijit? de Giovanni Casadio ?i Pietro Mander (Mediteranee Edizioni) ?i Mircea Eliade e la Tradizione. Tempo, mito, cicli cosmici de Lara Sanjakdar (Il Cerchio Editore)

Particip?: Pietro Canonico, Giovanni Casadio, Adolfo Morganti, Lara Sanjakdar, Roberto Scagno

Ora 16.00-17:30 – Standul României

Prezentarea volumului Mariana Marin, Zestrea de aur/La dote d’oro, traducere de Clara Mitola (Pavesiana)

Particip?: Anita N. Bernacchia, Mara Chiri?escu, Clara Mitola, Roberto Scagno

În colaborare cu Editura Pavesiana

Ora 17.30-19.00 – Standul României

25 de ani de la Revolu?ia din 1989

Despre Neagu Djuvara, La guerra dei settantasette anni (1914-1991) e le premesse dell’egemonia americana, traducere de Alexandru Macadan (Pavesiana) ?i despre revista Paradigma, n. 2/2014, LaRomania comunista – un naufragio pianificato

Particip?: Gabriel Andreescu, Mihnea Berindei, Mara Chiri?escu, Stefano Ferrari, Franco Vaccaneo

În colaborare cu Editura Pavesiana

Ora 20.30-21.30 – Sala Blu

România, Europa, Occidentul

Despre Lucian Boia, La fine dell’Occidente? Verso il mondo di domani, edi?ie îngrijit? de Antonio Cantaro, traducere de Clara Mitola (Ediesse) ?i Lucian Boia, Le trappole della storia. L’elite intellettuale romena tra il 1930-1950, traducere de Stefano Ferrari (Pavesiana)

Particip?: Antonio Cantaro, Mara Chiri?escu, Stefano Ferrari, Bruno Mazzoni, Clara Mitola

Ora 21.30-22.30 – Sala Blu

Nina Cassian, ultima modernist? a Europei

Despre C’è modo e modo di sparire. Poesie 1945-2007 de Nina Cassian (Adelphi)

Va fi proiectat un interviu cu Nina Cassian extras din filmul documentar “Noi, români în lume” de Maria ?tefanache

Particip?: Anita N. Bernacchia, Ottavio Fatica, Giorgio Pinotti, Maria ?tefanache

Sâmb?t? 10 mai

Ora 10.30-11.30 – Standul României

Prezenatrea ?i premierea celei de-a III-a edi?ii a Concursului “Festival di Lettura Giovane”, promovat de Associazione Amici della Lettura

Particip?: Oana Bo?ca M?lin ?i Giancarlo Repetto

Ora 16.00-17.45 – Standul României

Prezentarea culegerii de povestiri Io Scelgo,edi?ie îngrijit? de Irina ?urcanu (Rediviva)

Particip?: Paola Budassi, Luiza Diculescu, Dario Fertilio, Camelia Mirescu, Cristiana Pivari, Daniela Radu, Irina ?urcanu

În colaborare cu Editura Rediviva

Ora 18.00-19.00 – Standul României

Cealalt? Europ?. România în viziunea lui Eliade ?i a lui Cioran

Despre Mircea Eliade, Salazar e la rivoluzione in Portogallo, edi?ie îngrijit? de Horia Corneliu Cicorta?; E.M. Cioran, L’agonia dell’Occidente. Lettere a Wolfgang Kraus (1971-1990), edi?ie îngrijit? de Massimo Carloni; «Antarès», n. 7/2014, Il paradosso romeno. Mircea Eliade, Emil Cioran e la giovane generazione (Edizioni Bietti)

Particip?: Franco Cardini, Massimo Carloni, Horia Corneliu Cicorta?, Andrea Scarabelli

În colaborare cu Edizioni Bietti

Duminic? 11 mai

Ora 11.00-12.15 – Standul României

Dar incântarea începuse: omul vorbea

Despre Mateiu Caragiale, I principi della Corte-Antica, traducere de Mauro Barindi (Rediviva)

Particip?: Mauro Barindi, Bruno Mazzoni, Roberto Merlo

Ora 12.30-14.00 – Standul României

Întâlnire cu Micaela Ghi?escu ?i L?cr?mioara Stoenescu

Cu ocazia public?rii traducerilor în limba italian?: Tra oblio e memoria, traducere de Ingrid Beatrice Coman (Rediviva) ?i Bambini – nemici del popolo, traducere de Mauro Barindi (Saecula Edizioni)

Împreun? cu autoarele particip?: Mauro Barindi, Ingrid Beatrice Coman, Roberto Merlo

Ora 15.30-16.30 – Standul României

Întâlnire cu Bujor Nedelcovici

Cu ocazia public?rii traducerii în limba italian?: La mattina di un miracolo,traducere de Ingrid Beatrice Coman (Rediviva)

Împreun? cu autoarea particip?: Ingrid Beatrice Coman e Bruno Mazzoni

Ora 17.00-18.00 – Sala Avorio

Întâlnire cu Cezar Paul-B?descu ?i Stelian T?nase

Cu ocazia public?rii traducerilor în limba italian?: Le giovinezze di Daniel Abagiu, traducere de Irina ?urcanu (Ciesse) ?i Morte di un ballerino di tango, traducere de Mauro Barindi (Atmosphere Libri)

Împreun? cu autorii particip?: Mauro Barindi, Roberto Merlo, Irina ?urcanu

Ora 18.30-20.00 – Standul României

România înainte ?i dup?

Despre Catacombe della Romania. Testimonianze dalle carceri comuniste 1945-1964, edi?ie îngrijit? de Violeta Popescu (Rediviva) ?i Impronte culturali romene in Italia – annuario della presenza romena in Italia 2013 (Rediviva)

Particip?: Marco Baratto, Violeta Popescu, Lorena Curiman, Claudia Bolboceanu, Mirela Tingire, Maria Floarea Pop

În colaborare cu Editura Rediviva

Luni 12 mai

Ora 12.30-14.00 – Sala Blu

Întâlnire cu Micaela Ghi?escu, Bujor Nedelcovici ?i L?cr?mioara Stoenescu

Cu ocazia public?rii traducerilor în limba italian?: Tra oblio e memoria, traducere de Ingrid Beatrice Coman (Rediviva), La mattina di un miracolo,traducere de Ingrid Beatrice Coman (Rediviva) ?i Bambini – nemici del popolo,traducere de Mauro Barindi (Saecula Edizioni)

Împreun? cu autorii particip?: Mauro Barindi, Ingrid Beatrice Coman, Gabriella Gavioli, Bruno Mazzoni, Roberto Merlo

Ora 13.00 – Arena Piemonte, Officina – Padiglione 1

Premierea câ?tig?torilor celui de-al IX-lea Concurs Literar Na?ional “Lingua Madre”

Premiul Special Slow Food Terra Madre: Ramona Hanachiuc, autoarea povestirii “Magie del passato”

Organizat de Salonul de Carte de la Torino

Commenti

Blogger: Sergiu Sabau

Avatar

Leggi anche

Focus Dematerializzazione documentale, efficienza al futuro

La dematerializzazione documentale è un rivoluzionario concetto che il Legislatore italiano ha ritenuto opportuno introdurre …

Connettivina farmaco cicatrizzante: uso e consigli

Quante volte vi sarà capitato di tagliarvi o provocarvi una piccola ustione cucinando o praticando …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *